Finansiering av oppussing – 5 alternativer

Har du planer om å pusse opp hjemme? Hvilken finansiering du velger vil avhenge av flere faktorer, blant annet hvor belånt boligen din er. I denne artikkelen går vi igjennom 5 alternative måter å skaffe pengene på.

Refinansiering/utvidelse av boliglånet

Den sannsynligvis billigste løsningen om du skal låne til oppussing er å refinansiere boliglånet. Finansdepartementet har foreslått innstramminger på dette området som vil gjøre det vanskeligere å bruke boliglånet som din egen lommebok. Rentene på et boliglån kan i dag komme helt ned mot 2%. Slike renter er vanskelige å slå, og du finner definitivt ikke billigere lån uten å stille med sikkerhet. Du kan refinansiere i den banken du bruker nå, eller flytte lånet til en annen bank, samtidig som du utvider lånesummen.

Utfordringen er å holde totalbeløpet som du ender opp med i lån under 85% av boligens verdi. Det er som kjent grensen for hvor mye bankene kan låne deg. Dersom verdivurderingen av boligen er gammel, bør du nok innhente en ny. Boligprisene har stort sett steget de siste årene. Lånegraden din er derfor sannsynligvis redusert, i kombinasjon med avdragsbetalingen.

Rammekreditt med sikkerhet i huset

De såkalte rammelånene er et mye brukt alternativ for de som skal pusse opp. Dette er en slags forbrukslån fordi du står fritt til å bruke pengene som du vil. Samtidig stiller du med sikkerhet for lånet i form av boligen din.

Et rammelån har normalt en smule høyere renter enn de billigste boliglånene. For eksempel er de laveste nominelle rentene på boliglån i DNB på 1,19% per i dag. Rammelånet i samme bank har tilsvarende renter fra 2,50%.

Får du et rammelån utvider banken pantesikringen de allerede har i boligen din. Derfor er det et vanlig krav for å få låne at totalsummen er under 60% av boligverdien. Med andre ord er rammelånene forbeholdt enten de som hadde høy egenandel da de tok opp boliglånet, eller de som har betalt ned på lånet en god stund.

Lån uten sikkerhet

Skal du pusse opp for mindre enn 600 000 kroner, og ikke har egen bolig å låne på, er en kreditt uten krav til pantesikkerhet det mest nærliggende lånealternativet. Den lånesummen får du hos Bank Norwegian, mens mange av konkurrentene har lån på inntil 500 000 kroner. Eksempler er OPP Finans, Monobank og Instabank, samt 4-5 andre finansforetak. Sjekk også billigeforbrukslån.no’s sammenligningsside for andre muligheter.

Det finnes også noen banker som har lavere lånegrense, blant annet Santander (350 000 kroner) og Ikano Bank (400 000 kroner).

Kravene hos bankene varierer, men så lenge du er over 25 år og har fast årsinntekt på mer enn 250 000 kroner, vil du være kvalifisert i utgangspunktet. Inntektene dine, betalingsevnen og gjelden din vil innvirke på hvor stort lån du kan få.

Maksimal nedbetalingstid på forbrukslån er nylig blitt endret fra 15 år til 5 år.

Fleksibel kreditt

Et fleksibelt lån er nesten det samme som forbrukslån. Du kan bruke pengene som du vil, og du trenger ikke stille med pantesikring. Forskjellen ligger fortrinnsvis i det at dette er en kreditt. Du søker om å få for eksempel 400 000 kroner i kredittramme, og bruker deretter av lånesummen etter behov. Du betaler da renter kun for det du faktisk bruker.

En slik kreditt er derfor en god løsning dersom du er usikker på hva oppussingen kommer til å koste. Med en kreditt kan du unngå å betale renter for penger du ikke trengte til oppussingen, så fremt du lar være å bruke de til noe annet.

Et fleksibelt lån har ingen satt sluttdato. Du betaler minimumsavdrag pluss renter for benyttet kreditt, men kan ha kreditten så lenge du selv ønsker.

Du finner fleksible lån uten sikkerhet hos Komplett Bank og hos Instabank. Begge selskapene har en lånegrense på 500 000 kroner.

Dette må du vite om kostnadene

De aller fleste forbrukslån uten sikkerhet har en laveste og en høyeste rente. Dette kan for eksempel være omtrent 7% og 17%, og gjelder også fleksible lån. Rentene du tilbys blir fastsatt av banken etter at du har sendt inn søknaden. Banken beregner dette ut i fra kredittscoren, inntektene dine og øvrig gjeld. Personer som anses som sikre betalere, og som har god betalingsevne, får normalt de beste rentetilbudene. Sammenhengen mellom risiko og rente(avkastning) ser vi også i aksjemarkedet.

Søk derfor hos så mange banker som mulig. Bruk tid på sammenligning av tilbudene før du velger hvilket du vil slå til på. Låner du mye penger vil selv små renteforskjeller utgjøre en betydelig mengde kroner før lånet er ferdig nedbetalt.

Spar og ta arbeidet etterhvert

Den aller billigste løsningen for oppussingen er å spare. Da slipper du alle renter og gebyrer, men må sannsynligvis ta tiden til hjelp. Bruk for eksempel ekstra lønn, feriepenger, arv eller andre innsprøytninger til å ta oppussingen steg for steg. Det kan lønne seg psykologisk å pusse opp et rom av gangen. Da kan rommene nytes ettersom de blir ferdige.

Er du fingernem får du nok til å gjøre mye, eller det meste, av arbeidet selv. Bruk imidlertid fagfolk til arbeid på våtrom (bad og toalett), alt som har med rør å gjøre, elektrisk anlegg, bærekonstruksjoner og eventuell fuktutsatte konstruksjoner. Å ”spare” penger på slikt ved å gjøre det selv, kan være ulovlig. Du kan også ende opp med svært store tap dersom du gjør noe feil.