Forskjellige typer lån til motorsykkel

Lyst på vind i håret, men har ikke motorsykkel? Drømmen om en fet tohjuling er så å si universal, og drømmen får ekstra fart på seg når våren kommer. For de som er klare til å ta steget helt ut finnes det et hav av muligheter for finansiering. Her er de forskjellige typene lån til motorsykkel.

Disse kan hjelpe deg

Så godt som alle finansselskap som låner ut penger har strengt tatt lån til motorsykkel, uten at alle bruker den spesifikke betegnelsen. I tillegg til dedikerte motorsykkellån har de fleste banker en eller annen form for blankolån. Et blankolån betyr at banken ikke stiller krav til hva pengene skal gå til, og lånet kan dermed naturligvis brukes til kjøp av motorsykkel.

Det hele dreier seg kun om hva lånet kommer til å koste, og om hvilke betingelser banken eller finansieringsselskapet stiller.

Finansiering hos MC-forhandleren

Personer som kjøper ny motorsykkel skaffer seg ofte finansiering direkte hos forhandleren. Alle forhandlere av kjøretøy har avtaler med en eller flere finansieringsselskap. Det kan være lånetilbud fra storbanker som DNB og Nordea, eller fra en eller flere av landets over 150 lokale sparebanker.

I tillegg kommer alle nisjebankene og spesialiserte finansieringsselskap. Den største i Norge på finansiering av alle typer kjøretøy er den spanske gigantbanken Santander Consumer Bank.

Det er også vanlig at organisasjoner som for eksempel NAF tilbyr et eget MC-lån og medlemskap i MC-klubb. Lånet tar gjerne navn fra organisasjonen, men pengene kommer egentlig fra en bank som organisasjonen samarbeider med. Det samme gjelder lån som utstedes i samarbeid med enten forhandler, eller produsenten av motorsykkelen.

De fleste aktørene krever pant i sykkelen

Når en vanlig bank låner deg penger til en motorsykkel, stilles det normalt som krav at banken tar pantesikring i sykkelen står det hos billigeforbrukslån.no/mc-lån. I tillegg vil banken kreve forsikring og at du spytter inn penger av egen lomme.

Dette avhenger av både lånesummen og betalingsevnen din. Er sykkelen brukt og koster 30 000 kroner, er det ikke sikkert banken krever pantesikring så lenge du er betalingsdyktig.

For dyrere investeringer derimot må banken sikre seg bedre. Når banken har sikkerhet, får du også bedre rentebetingelser. Hvor mye bedre rentebetingelser avhenger da av egenkapitalen du stiller med.

Per i dag ser rentebetingelsene på et typisk motorsykkellån med sikkerhet omtrent slik ut:

  • 0 til 20% egenkapital – nominelle renter rundt 6% eller mer
  • 20% til 35% egenkapital – nominelle renter rundt 5%
  • Mer enn 35% egenkapital – nominelle renter rundt 4%

En typisk oversikt over egenkapital og nominell rente på kjøretøylån finner du hos Bien Sparebank. Der ser du at jo høyere EK du kan tilby, jo lavere vil renten bli på mc lånet ditt.

Forventet nedbetalingstid

Lengden på nedbetalingstiden varierer normalt mellom 3 og 10 år. Den nedre grensen er ikke så viktig, da alle lån kan innfris før tiden om låntakeren ønsker det. Oppover er det verre. Bankene ønsker ikke å ha utestående kreditt dersom objektet de har tatt pantesikring mister det meste av verdien sin.

Etter 10 år er kanskje motorsykkelen så lite verdt at sikringen blir meningsløs. Lengden på nedbetalingstiden er ikke bare avhengig av bankens policy, men også verdien og lånesummen. Lav verdi betyr kortere nedbetalingstid.

Tinglysning av pantesikret gjeldsbrev

Når en bank tar pant i et objekt blir pantet alltid tinglyst. For motorsykler betyr det at pantet registreres i Brønnøysundregistrene. Dette forhindrer at eieren selger kjøretøyet uten at banken som har pant får tilbake pengene sine.

For deg som skal kjøpe motorsykkel privat er det viktig å sjekke heftelser i registeret før du fullfører kjøpet. Det gjøres enkelt ved å først kontrollere gyldigheten på kjøretøyets registreringsnummer hos Statens Vegvesen.

Deretter sjekker du registreringsnummeret i Brønnøysundregistrene (Heftelser i motorvogn). Kjøper du et pantet kjøretøy uten at pantehaveren (banken) får pengene sine, kan du bli sittende med forrige eiers gjeld i fanget.

Finansiering gjennom et eksisterende boliglån

Noen finansierer kjøp av motorsykkel, bil, båt og annet ved å utvide deres eksisterende boliglån. Hovedårsaken er at boliglånet normalt er det rentemessig billigste lånet de har. Utfordringene er i hovedsak to forhold. For det første kan ikke boliglånet være for høyt i forhold til markedsverdien av boligen.

De fleste banker låner ikke ut over 85% av verdien. Har du for eksempel en bolig verdt en million, og et boliglån på 800 000 kroner, vil du neppe få opplåne med mer enn 50 000 kroner (da er du akkurat på 85% av boligverdien). Dinside.no har skrevet om dette tidligere, og hvordan bl.a. billånet bør inkluderes i huslånet for å spare mest mulig penger.

For det andre ligger det ofte en liten kostnadsfelle ved opplån på boligen. Nedbetalingstiden er kanskje betydelig lengre enn nedbetalingstiden ville blitt på et frittstående motorsykkellån. Dermed kan rentene som går over lengre tid spise opp ”besparelsen” du fikk med lavere renter.

Finansiering uten sikkerhet

Mange tar opp usikrede lån dersom motorsykkelen er rimelig å kjøpe. Et forbrukslån krevere ingen pant, og dermed skal heller ingenting tinglyses. Lånemulighetene er også mange, noe som kommer til syne hos billigeforbrukslån.no. Får man et konkurransedyktig lån og nedbetalingstiden er kort vil de økte kostnadene kanskje bli akseptable for enkelte.

For kostnadene er nemlig høyere i mange tilfeller. De billigste nominelle rentene du kan få på et lån uten sikkerhet er på omtrent 6% til 7%. Det er ikke ille om en tenker på at banken ikke har sikkerhet, men det er betydelig høyere enn et sikret motorsykkellån.

Forbrukslånet blir i tillegg ofte dyrere enn de billigste rentene tilsier. For å få de beste rentebetingelsene må du ha god kredittscore, og du må ha god betalingsevne.

Beløpsgrensene for usikret kreditt

Teknisk sett kan du låne inntil 600 000 kroner uten å stille med sikkerhet. Denne lånegrensen finner du hos Bank Norwegian. De fleste andre banker med forbrukslån tilbyr inntil 500 000 kroner. Eksempler her er Instabank, Easybank, Komplett Bank, med flere.

I tillegg er det et knippe banker med usikret lån på inntil 300 000 til 400 000 kroner, for eksempel Ikano Bank og Santander. Santander tilbyr ikke bare usikrede forbrukslån, men også lån til motorsykkel (eller andre kjøretøy) med sikkerhet.

Disse største summene er likevel lite relevante når det gjelder den gjennomsnittlige kjøperen av en motorsykkel. De fleste er på jakt etter motorsykler som koster under 250 000 kroner, et beløp så å si alle banker og finansieringsselskap vil kunne stille med.

Bruke det som EK (egenkapital)

En mellomløsning for de som sliter med å spare til egenkapital, er å låne uten sikkerhet til nettopp egenkapitalen. Dersom kravet til egenkapital er 30%, og sykkelen koster 200 000 kroner, må du altså stille med 60 000 kroner. Du får da to lån, der et (forbrukslånet) vil sannsynligvis bli en del dyrere enn det andre (motorsykkellånet med pant i sykkelen).

Om du går for denne løsningen bør du prioritere rask nedbetaling av forbrukslånet. Bruk for eksempel bonuser, arv og feriepenger til å banke det ned, samtidig som du betaler faste avdrag på det sikrede lånet. Etter at forbrukslånet er helt nedbetalt, kan du flytte fokuset på det andre lånet (eller eventuelle andre lån du har). Kort og godt lønner det seg alltid å prioritere ekstra nedbetaling på det dyreste lånet først.

Fordeler og ulemper du bør kjenne til

Utvidelse av boliglån: Krever at du har en velvillig bank, og ikke for stor gjeldsgrad på boligen. Kan bli dyrt dersom du lar de ekstra pengene du låner bli nedbetalt over lengre tid enn et normalt og frittstående motorsykkellån. Fordelen er de lave rentene.

Lån til motorsykkel med sikkerhet: Bedre renter enn usikrede lån. Stor konkurranse mellom finansselskapene. Lånet må tinglyses, og du må normalt ha egenkapital. Jo mer egenkapital du har, desto lavere blir rentene. Beste løsning for dyre motorsykler.

Lån til motorsykkel uten sikkerhet: Enklere å få innvilget lånet, men rentene kan bli betydelig høyere enn på et sikret lån. Ingen tinglysning nødvendig siden sykkelen ikke stilles som pant. En grei løsning for egenkapital, eller for en rimelig motorsykkel. Anbefales å nedbetale usikre lån raskt på grunn av de høyere rentene.